Kado bon (30-12-2023 - 31-12-2024)

Evenement:   Kado bon 30-12-2023 - 31-12-2024
Racing School Europe
Kadobon seizoen 2020 - 2025
Waarde *:   Kies een gewenste waarde voor de voucher
Bent u op zoek naar een uniek geschenk? Wat dacht u van een tegoedbon voor een training op het circuit met Racing School Europe en Troy Corser!
U kunt elke gewenste waarde kiezen voor de voucher. De deelnemer mag op zijn / haar eigen motorfiets deelnemen aan onze cursus, of een pakket kiezen incl. een BMW S1000RR van Racing School Europe.
De voucher vertegenwoordigd een gekozen waarde en is te verzilveren op elk 2020 evenement mits er nog een plek vrij is.
Deze voucher is geldig tot 31 December 2025

The 2020 Racing School Europe voucher is valid at all our events during the season. The recipient can therefore make a choice according to his or her own preferences!

Test de BMW S 1000 RR!
Als de officiële partner van BMW Motorrad München kunnen we je de exclusieve mogelijkheid bieden ons lesprogramma te volgen op één van de BMW S1000 RR motorfietsen. Dit betekent dat je, vanaf € 379.-* per dag je training kunt rijden op deze fantastische motorfiets. Dit is inclusief banden voor zowel droog als natte omstandigheden, brandstof en tankservice, verzekering van de motor bij schade (eigen risico € 4500,- tot  € 2500,-), vervanging remblokken, bandenmontage, monteurs en transport van de motorfiets van en naar het evenement.


Voldoe je aan de volgende criteria? 
  • 18 jaar of ouder en een geldig motorrijbewijs (Cat. A, A1, A2)
  • recente motorrij ervaring
  • geen ernstige openstaande verkeersovertredingen op het (punten) rijbewijs
  • fit om te rijden
  • je past in degelijke motorkleding voor op het circuit (Racing School Europe verhuurt lederen overalls, standaard maten)
* de S 1000 RR motorfietsen zijn standaard verzekerd en hebben een eigen risico van € 4500,- . De borg is in delen af te kopen tot een minimum borg van € 2500.-

Borg van € 4500,-dan wel € 2500.- dient te voldaan te worden via een creditcard borgstelling of contant op het moment van inschrijving op locatie.

Motoren

De motoren worden overhandigd in perfecte staat. Elke schade (behalve normale gebruiksschade) aan de motorfietsen gedurende de gebuiksperiode dienen vergoed te worden door de gebruiker. Ten eerste zal de borg van de gebuiker aangesproken worden. U wordt uiteraard alleen belast voor het bedrag van de schade. Als de schade groter is dan het bedrag van de borg, dan bent u maximaal het bedrag van de borg verschuldigd.

Flexibele boeking
Hier bieden wij de mogelijkheid om een flexibele boeking te plaatsen. Een flexibele boeking dien je tegelijk met je inschrijving af te nemen

Deze flexibele boeking geeft je recht op deelname aan een vervangend evenement bij annulering (binnen 14 dagen voorafgaand aan het evenement) als de annulering op basis van een van de navolgende redenen plaatsvindt:

1.    Overlijden, ernstige ziekte, ernstig ongeval, letsel of zwangerschap van de verzekerde persoon of van een zgn. risicopersoon. Risicopersonen zijn minderjarigen of familieleden in de eerste graad die verpleging nodig hebben. 
2.    Schade aan eigendom(motor) van de verzekerde persoon als gevolg van vuur, natuurrampen, zwaar ongeval of strafbare handelingen (zoals inbraak). 
3.    Verlies van de vaste arbeidsrelatie van de verzekerde persoon als gevolg van een onverwachte, bedrijfsafhankelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever.
4.    Starten met werken als gevolg van een arbeidsovereenkomst, voor zover de verzekeringsnemer bij het boeken geregistreerd werkloos was. 
5.    Onverwachte oproep van de verzekeringsnemer om dienst te doen in het leger, voor zover de oefening niet verschoven kan worden en de kosten voor annulering niet door een andere kostendrager vergoed worden. 
6.    Herexamens van niet behaalde tentamens door de verzekeringsnemer bij een school of universiteit waarbij niet deelnemen aan de herexamens een verlenging betekenen van de studie. 

Wij raden je aan een eigen annuleringsverzekering af te sluiten. Deze verzekering kan je behoeden voor de financiële gevolgen van een annulering. Deze annuleringsverzekering geldt alleen voor de training en motorhuur en is niet van toepassing op reis-en overnachtingskosten 
Via een annuleringsverzekering kan, indien aan de voorwaarden hiertoe is voldaan, het deelnamebedrag vergoed worden.

Flexibele boeking annulering voorwaarden

⦁    Bij annulering binnen de laatste 2 weken (14 dagen) voor aanvang van het evenement zal 100% van de het van het totaalbedrag voor u worden u gereserveerd als een tegoed op uw account. U heeft recht op een vervangende training op een nader te bepalen evenement en circuit.

Om een beroep te doen op een van de hierboven genoemde redenen tot annuleren dient de deelnemer, binnen drie dagen, na het ontstaan van de reden hiervoor, de annulering te melden. Dit moet schriftelijk en met reden omkleed, medegedeeld te worden aan info@racing-school-europe.com gemeld te worden. Wordt aan deze vereiste niet voldaan is Racing School Europe vrijgesteld van het faciliteren van een vervangende training en motorhuur.

Algemene voorwaarden
1.    Deelname aan trainingen geschiedt op eigen risico. Deelnemer ziet af van iedere aansprakelijkheidsstelling van Racing School Europe, de instructeurs en overige medewerkers, het circuit en de overige deelnemers, voor eventuele schade van welke aard dan ook zoals vervolgschade en lichamelijk letsel
2.    Racing School Europe, haar instructeurs en overige medewerkers, en het betreffende circuit, zijn tegenover de deelnemers, personen die de deelnemers vergezellen en overige bezoekers alsmede hun erven en/of hun rechtverkrijgenden en/of andere derden niet aansprakelijk voor enige persoon en/of materiële schade en gevolgschade van welke aard en omvang dan ook, welke tijdens het verblijf op het circuit waarop Racing School Europe haar trainingen organiseert en tijdens of als gevolg van deelname aan deze trainingen of andere door Racing School Europe georganiseerde activiteit is ontstaan, onverschillig door welke oorzaak, behoudens opzet en grove schuld, en – indien en voor zover verzekerbaar - maximaal tot het verzekerbare bedrag.
3.    Deelnemer is verplicht een adequate aansprakelijkheids-/ziektekostenverzekering te hebben, afgestemd op de risico’s die deelname aan een training met zich meebrengt.
4.    Deelnemer verklaart ermee bekend te zijn en daarop ook nadrukkelijk te zijn gewezen door Racing School Europe, dat het volgen van circuittraining, hoezeer ook eisen aan zorgvuldigheid en veiligheid in acht worden genomen door de organisator, een verhoogd risico met zich meebrengt.
5.    Deelnemer verklaart met het hiervoor genoemde akkoord te gaan, alsmede dat hij/zij alle door hem/haar veroorzaakte schade buiten de baan aan eigendommen van Racing School Europe, haar instructeurs en medewerkers, en het betreffende circuit en de daar werkzame personen zal vergoeden. 
6.    Deelnemer is bekend met de op het betreffende circuit geldende geluidsrestricties, bij het overschrijden waarvan uitsluiting van deelname aan de race trainingen plaatsvindt zonder dat enige vergoeding van de zijde van Racing School Europe zal hoeven plaats te vinden.
7.    Deelnemer gaat akkoord met publicatie van opnamen die van hem / haar worden gemaakt ten behoeve van promotionele doeleinden van Racing School Europe, instructiemateriaal e.d.
8.    Racing School Europe behoudt zich het recht voor in gevallen van overmacht, zoals zeer slechte weersomstandigheden en veiligheidsoverwegingen de race trainingen of delen daarvan af te lasten zonder dat enige financiële compensatie en restitutie van cursusgelden plaatsvindt. Racing School Europe is niet aansprakelijk voor de toestand van het circuit of de faciliteiten.
9.    Deelnemer is bekend met de verplichtingen betreffende het dragen van veiligheidskleding, omvattende een eendelige of tweedelige aanritsbare lederen overall, integraalhelm, lederen handschoenen en laarzen en een CE goedgekeurde rugprotector. De deelnemer is op de hoogte van de betekenis van de geldende vlagsignalen alsmede van de aanwijzingen die daaruit voortvloeien en de aanwijzingen en instructies van de instructeurs en overige medewerkers van Racing School Europe en zal deze opvolgen op straffe van uitsluiting van verdere deelname aan de trainingen zonder dat enige restitutie van cursusgeld of vergoeding voor geleden schade plaatsvindt door Racing School Europe. 
10.    Indien de deelnemer op een eigen meegebrachte motorfiets rijdt, dient de motorfiets in een technisch uitstekende staat te zijn anders volgt uitsluiting van deelname. Alle motorfietsen worden door Racing School Europe onderworpen aan een technische keuring voor aanvang van de training.
11.    Deelnemer is gedurende de training verantwoordelijk voor de door Racing School Europe uitgegeven transponder en transponderhouder. Bij beschadiging of verlies is deelnemer volledig verantwoordelijk voor de kosten van reparatie of vervanging (€375,-)

Betalingscondities 
De overeenkomst (inschrijving) komt tot stand door aanvaarding van de deelnemer van het aanbod van Racing School Europe. Met andere woorden: je meldt je aan voor een training, hetgeen in het algemeen via de website zal gebeuren. Na deze aanmelding ontvang je een bevestiging hiervan in de vorm van een e-mail. De deelnemer kan binnen 24 uur na inschrijving van het evenement zijn deelname kosteloos annuleren. 

Betalingstermijnen
Aanbetaling: 50% van het totale deelnamebedrag binnen 2 weken na inschrijving te voldoen.
Restantbetaling uiterlijk 6 weken datum evenement.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering

  • De deelnemer kan binnen 24 uur na inschrijving van het evenement zijn deelname kosteloos annuleren.
  • Bij annulering van de deelnemer tot 6 weken (42 dagen) voor aanvang van het evenement wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen zes en vier weken (42 tot 28 dagen) voor aanvang van het evenement bedragen de annuleringskosten 30% van het totaalbedrag.
  • Bij annulering binnen vier weken (28 dagen) voor aanvang van het evenement bedragen de annuleringskosten de 50% van het totaalbedrag
  • In de laatste 2 weken (14 dagen) voor een evenement is annulering niet meer mogelijk. De deelnemer is het totaalbedrag van de training verschuldigd. Tenzij de deelnemer een flexibele boeking heeft geplaatst.

Via een persoonlijke annuleringsverzekering kan, indien aan de voorwaarden hiertoe is voldaan, het deelnamebedrag vergoed worden.

Flexibele boeking
In dat geval van een Flexibele boeking is het mogelijk om binnen de laatste 2 weken (14 dagen) voor een evenement een vervangend evenement te kiezen (mits daar nog plekken vrij zijn). Voor de voorwaarden van deze flexibele boeking verwijzen wij u graag naar het Tab blad “Flexibele boeking” naast deze tab hierboven.

Vervangende rijder
Indien een deelnemer om persoonlijke redenen niet aan een evenement kan deelnemen is een kosteloze omzetting aan een vervangende rijder mogelijk. De vervangende rijder moet minimaal 5 dagen van tevoren bij ons schriftelijk of per e-mail aan info@racing-school-europe.com gemeld zijn. De vervangende rijder wordt alleen toegelaten tot het evenement als hij een schriftelijke bevestiging van Racing School Europe.